skip to Main Content

Bestuurssamenstelling

Deken

De heer L.M.M. Bolsius

Kanunniken

De heer A. Veldhuizen – Secretaris/Penningmeester
De heer R.H.F.J. van Berkel
Mevrouw A.G. van Goor-Oortgijsen
De heer W. van den Brink

Rentmeester

De heer R. van de Ven

Back To Top