skip to Main Content

Doelstelling

Het vermogen bestaat uit goederen, met name landerijen, en gelden die vanouds toebehoren aan Het Capittel. In de lijn van de traditie doet Het Capittel uitkeringen uit het batig saldo van de stichting. Voor 3/5 deel komen die gelden toe aan de Stichting Burgerweeshuis. Voor 2/5 deel aan de Stichting Vrienden van de St. Joriskerk ten behoeve van het onderhoud van de kerk.

Back To Top