skip to Main Content

Financiën

Het Capittel van Sint Joris is een vermogensfonds. Het vermogen bestaat uit gelden die belegd zijn in effecten. Tevens is er ruim 7 ha. gras- en akkerland onder Bunschoten. De opbrengst wordt na aftrek van de kosten uitgedeeld aan het Burgerweeshuis dat 60% ontvangt en de Protestantse Gemeente Amersfoort dat de resterende 40% krijgt ten behoeve van het onderhoud van de Sint Joriskerk.

Download hier het financiële jaarverslag over 2014.

Download hier het financiële jaarverslag over 2015.

Download hier het financiële jaarverslag over 2016.

Download hier het financiële jaarverslag over 2017.

Back To Top